צור קשר

נא השאירו פרטים ואחד מנציגנו יצור עמכם קשר

 

מדור רישום 5823* | טלפון: 03-6395820 | פקס: 03-6395811 | college@insurance.org.ilחובה לסמן את אישור התנאים!
אני מאשר בזאת כי המידע שמסרתי ו/או ייאסף אודותיי במסגרת התקשרותי עם המכללה לפיננסים וביטוח, ישמר במאגר הלקוחות שלה (מס' רישום 1099605) לצורך ניהול פעילות המכללה, אספקת השירות והקשר עמי ולצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות דיוור ישיר ועיבוד המידע לצורך מימוש מטרות אלו ובהתאם לכל דין. ידוע לי כי אם לא חלה עלי כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצוני ובהסכמתי.